Search

VOLGENDE ACTIVITEIT

Noteer onze volgende activiteit alvast in je agenda,
onze aktiviteiten gaan door in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Voor meer informatie zie onze pagina activiteiten

AL ONZE AKTIVITEITEN ZIJN UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUMHet luisterspel

UITGESTELD!Waar komen
onze familienamen vandaan

UITGESTELD!Tentoonstelling

CULTUREEL WEEKEND AFGELASTDe bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en
de staatshoofden
van België

UITGESTELD!

Publicaties

De volgende publicaties werden gerealiseerd:

1. St. Antonius, 150 jaar onderwijs te Liedekerke  (nog beschikbaar - € 20)

2. Bevrijding, 60 jaar geleden 

3. Onze fanfares door de jaren heen  

4. Gezinsreconstructie Ninove (1792-1900 door Guy Borighem)

5. Gezinsreconstructie Pamel (1622-1799 door Rita Van Isveldt)

6. Gezinsreconstructie Pamel (1800-1900 door Rita Van Isveldt)

7. Families en Personen te Iddergem-Bakergem (door Herman Van Isterdael)

8. Aangiften van nalatenschappen, kavelingenen wezenrekeningen van Liedekerke-Denderleeuw
    (1585-1796) (door Herman Van Isterdael)

9. Leenbouck (door Etienne De Reuse)

10. Gezinnen en personen te Liedekerke (1800-1910 door Raymond Sonck)

11. Liedekerke oud & nieuw   (nog beschikbaar - € 30)

12. Van Moeliehof tot St-Gabriël   (nog beschikbaar - € 25 )

13. Soldaat Maurits De Vos (door Lieven Van Daele) (nog beschikbaar € 5,00)

14. Oe zegdet in Likerk en Likert

Deze boeken zijn voor zover zij nog in voorraad zijn te bestellen via heemkringliedekerke@gmail.com of door storting op rekening BE32 9731 4952 2302
met vermelding van het gewenste boek en kunnen worden afgehaald in ons lokaal
tijdens de openingsuren of op afspraak.

Verzending is mogelijk, neem contact op met ons

template by JStemplates.com
UA-57645190-1