Search

VOLGENDE ACTIVITEIT

Noteer onze volgende activiteit alvast in je agenda,
onze aktiviteiten gaan door in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Voor meer informatie zie onze pagina activiteiten

AL ONZE AKTIVITEITEN ZIJN UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUMHet luisterspel

UITGESTELD!Waar komen
onze familienamen vandaan

UITGESTELD!Tentoonstelling

CULTUREEL WEEKEND AFGELASTDe bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en
de staatshoofden
van België

UITGESTELD!

Dorpsgeschiedenis

Volgende werken zijn te raadplegen:

 • ​Anderlecht Een terugblik op het verleden Deel 1
 • Anderlecht Een terugblik op het verleden Deel 2
 • Anderlecht Een terugblik op het verleden Deel 3
 • Anderlecht Een terugblik op het verleden Deel 4
 • Neigem Kijk- en leesboek
 • Neigem Kijk- en leesboek
 • Abdij Affligem
 • Kerkhof aan de Molenstraat te Liedekerke
 • Geschiedenis van de houten windmolen van Wijnhuize (1646 - 1925)
 • Gerard het geheugen van Pamel (uit serie klokje)
 • Een stille getuigenis van alle kleuters en leerlingen van de Sint-Antoniusschool
 • Liedekerke - Onze Fanfares door de jaren heen 
 • Sint Antonius 150 jaar onderwijs te Liedekerke 
 • Herinneringen aan Turnhout en de Kempen 
 • Gent Vlaanderen Belgie Europa 
 • Uit het verleden van Grimbergen Deel 1
 • Uit het verleden van Grimbergen Deel 2
 • Archief van het Vlaams leven te Brussel 
 • Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden - Ninove
 • Van Moeliehof tot Sint-Gabriël
 • De Kwartieren op het Praalgraf van Adriaen Vilain II van Gent - Heer van Liedekerke
 • De Kwartieren op het Praalgraf van Adriaen Vilain II van Gent - Heer van Liedekerke
 • De Premonstratenzerabdij van Ninove 1137-1796 
 • Westhoek van Roeselare tot de Schreve 
 • Geschiedenis van de houten korenwindmolen van Sint-Lievens-Esse 
 • Geschiedenis van Groot Evergem
 • Sint-Katherina-Lombeek
 • Reader Gemeente Liedekerke 
 • Stadsgezichten Ninove (Afbakening van te beschermen stadskernen 1978)
 • Brugge en Ommeland NV Andeweg-Van Brakel 
 • Vlaams-Brabant West Herinneringen 
 • Het verdwenen Affligem
 • Gids voor Liedekerke 
 • Sint Rafaël - Liedekerke
 • Graven de Liedekercke
 • Steengroeven te Houtem
 • Edellijke families geprangd tussen landsheerlijke en stedelijke belangen: Gent, de familie Van Liedekerke en de graaf van Vlaanderen
 • Castrale Mottes Langsheen de Dender
 • Liedekerke en haar Opperstraat
 • De Provincie Antwerpen 
 • Hopboek 1898
 • 675 bijnamen uit Liedekerke
 • Jaarboek Ste Gertrudiskring
 • Jaarboek Ste Gertrudiskring
 • Dorpsbeelden uit het verleden van Haaltert
 • Atom, ik zien a geiren
 • De Jezuïeten te Aalst - Stichting en opheffing 1620 - 1773
 • De Jezuïeten te Aalst - Herleving en nieuwe bloeitijd 1831 - 1981
 • De Jezuïeten te Aalst - De Uitstraling van het kollege 1831 - 1981
 • Pajottenland, een land om lief te hebben
 • Ik weet nog hoe het was - Dorpen in Vlaanderen
 • Het "Susterhuys" 150 jaar kongregatie van de Zusters der Heilige Harten 1836 - 1986
 • Een hart voor mensen - 300 hospitaalzusters te Aalst
 • Het Daensisme in het arrondisement
 • 75 jaar nijverheidsschool te Ninove
 • Archeologie van de voormalige priorij van OLV-ter-Muylen te Liedekerke
 • Bijdrage tot de geschiedenis van Heldergem
 • Sint-Katherina Lombeek
 • Hoe en waar ik groeide
 • Kloskant te Liedekerke
 • 950 Abdij Affligem in de kering Jaarboek 27ste editie
 • Appelterre-Eichem in beeld 1900-1976
 • Krypte en Koor van de Voormalige Sint-Janskerk te Gent 
 • Leenbouck van de Casteele dat men heet De Borch te Liedekerke Anno 1466 
 • Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
 • Strijtem nu en altijd
 • Bijdrage tot de Geschiedenis Lennik Deel 1
 • Bijdrage tot de Geschiedenis Lennik Deel 2
 • Bijdrage tot de Geschiedenis van Lennik Deel 3
 • Het Land van Beveren Overdruk De Lierschaar van Zwijndrecht
 • Kerkelijk bestuur in Liedekerke van 1830 tot nu
 • Affligem in de wandeling
 • Vijfduizend Bodegemnaren Sociaal demografische geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem 1665-1880 
 • De Kwartieren op het Praalgraf van Adrian Vilain II van Gent Heer van Liedekerke XV - XVI eeuw 
 • Oud- Antwerpen Vieil Anvers 1894
 • Bodegemsche Cronycke
 • Sint-Martens-Bodegem Heemkundig Wandelpad
 • 850 jaar Abdij Grimbergen
 • Geschiedenis van Ternath
 • Moord te Liedekerke
 • Moord te Liedekerke
 • O.L.V. van Affligem
 • Problemen rond Liedekerke - Denderleeuw en Strijtem - Borchtlombeek
 • Het Castelhof te Sint-Martens-Bodegem
 • Bodegemse Bijnamen
 • De Koekedoeës - Lombeek in woord en beeld
 • Likert waar ik van hou
 • van Abbeloos tot Zeppos
 • Denderhoutem door de eeuwen heen
 • Klokje -Negen herbegruzies uit de periode 1757 - 1780
 • Klokje - Hoelang woont je familie hier al?
 • Klokje - Honderd Pamelse toenamen
 • Klokje - De telling van 1693 in Pamel
 • Klokje - Je feestdag - je feestvlag
 • Klokje - De tragische molen van  Lombeek
 • Klokje - Met naam en toenaam
 • Klokje - Taal van bij ons
 • Klokje - De dikke van Pamel
 • Klokje - Historisch Mozaiek
 • Klokje - Op de varing groeide een nieuwe dorpskern
 • Klokje - Het hof te Zijpe
 • Klokje - De Kwinkeleer
 • Klokje - Honderd jaar Zusters der Christelijke scholen te Ledeberg
 • Klokje - Van wat volk zijt gij?
 • Klokje - N'en Dubbele
 • Klokje - Geschiedenis van het Hof ter Lo te Ledeberg - Pamel
 • Klokje - Jef Bulté vertelt
 • Klokje - Pamelse Toponiemen
 • Klokje - 20 Pamelse huisgeschiedenissen
 • Klokje - 100 jaar Sint-Gaugericuskerk te Pamel
 • Klokje - Het interbellum en Wereldoorlog II in Pamel en O.L.V.-Lombeek
 • Klokje - 825 jaar Kerk te Ledeberg
 • Klokje - Wat betekent onze familienaam?
 • Klokje - Sis, Marie en andere Pamelaars
 • Klokje - Pamel zijn bewoners en bezetters tijdens De Groote Oorlog
 • Klokje - Huizen en hoven deel 1
 • Klokje - 47ste boekenbeurs met nieuw extranummer
 • Klokje - Bekeringen in het Ledebergse pensionaat
 • Klokje - Toast Literair
 • Klokje - U zijt wellekome! Samen kerstliederen zingen
 • Klokje - Bedankt lezers, schrijvers, makers en medewerkers! Einde - slotnummer
 • Klokje - Wereldoorlog I in Pamel en O.L.V.Lombeek
 • Klokje - Honderd jaar zusters der Christelijke Scholen te Ledeberg
 • Klokje - 100 jaar Sint-Gaugericuskerk te Pamel 1903 - 2003
 • Gerard het geheugen van Pamel
 • Klokje - Op de varing groeide een nieuwe dorpskern
 • Kapellen te Liedekerke
 • Zusters Franciscanessen - Sint-Joachimdal 1839 - 2014
 • Een souvenir uit Liedekerke
 • Liedekerke van vroeger tot nu
 • Hun laatste getuigenis Broeders van Sint Gabriël in Kongo
 • Het Kasteel van Walfergem VAN Hof te Huseghem speelgoed familie t'Kint en Land huis van familie Delvaux 
 • Liedekerke Oud & Nieuw
 • Affligem Roem van ons land
 • Affligem Roem van ons land 
 • Gent centrum
 • Affligem van alien cloosteren spieghel
 • Twee eeuwen Wemmel
 • De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg
 • Een bekoorlijk dorpje langs de Dender: "mijn" Grimmige
 • Denderleeuw in oude prentkaarten
 • Lembeek in oude prentkaarten
 • Ninove in oude prentkaarten
 • Op stap met een stadsgids in Antwerpen
 • Reuzen in Pajottenland en Zennevallei
 • De Molens in Brabant
 • Description de la Ville d'Alost depuis son origine jusqu'a I'entree des armées françaises en Belgique 1794
 • De Sint-Niklaaskerk te Gent Geschiedenis Iconografie Kerkschat Restauratie 
 • Goede schapen volgen hun herders De Gooikse plattelandsparochie tussen oorlog en concilie 1940 - 1967
 • 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst
 • Geschiedenis provincie Oost vlaanderen Onkerzele 
 • De Mannen van Lie 
 • Enigmatische XIII in de Dorpskom van Liedekerke
 • De Sint-Martinuskerk van Strijtem
 • Geschiedenis van de Gemeenten Waarbeke vijfde arrondisement Aalst
 • De Gemeenten Provincie Oost- Vlaanderen Smeerebbe- Vloersegem
 • Geschiedenis van de Gemeente Nieuwekerke
 • Geschiedenis van de Gemeenten van Provincie Oost-Vlaanderen St.Antelinks
 • Geschiedenis van de Gemeenten van Provincie Oost- Vlaanderen Erembodegem
 • Geschiedenis van de Gemeenten Provincie Oost-Vlaanderen Goefendinge 
 • Geschiedenis van de Gemeenten Provincie Oost Vlanderen Herzele
 • Geschiedenis van de Gemeenten van Provincie Oost- Vlaanderen Idegem
 • Geschiedenis van het Klooster en O.L.V. Ter Muilen te Liedekerke
 • De Sint-Martinuskerk van Strijtem
 • De Kapel van de Zeven Beuken te Strijtem
 • Handelingen van de Geschiedkundige Kring van Audenarde van zijne kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronse I
 • Handelingen van de Geschiedkundige Kring van Audenarde van zijne kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronse II
 • Handelingen van de Geschiedkundige Kring van Audenarde van zijne kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronse Iib
 • Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 
 • Het Feodale Stelsel 
 • Geschiedenis van de Gemeenten Waarbeke vijfde arrondisement Ophasselt
 • Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenarde deel XIX
 • Zele en zijn geschiedenis
 • Tessenderlo voor de Ramp 1900 - 1942
 • Tessenderlo 29 april 1942 - De Ramp
 • Reuzen in Pajottenland en Zennevallei
 • Onze-Lieve-Vrouw van Lombeek
 • Het Kasteel-Domein van Eizeringen
 • Pajottenland De 100 mooiste luchtfoto's
 • Negen eeuwen Hof ter Kattem
 • Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen
 • Massemen 1019 - 1976
 • Nieuwerkerken in oude postkaarten, foto's en documenten
 • 900 jaar Geestelijken uit Ternat
template by JStemplates.com
UA-57645190-1