Search

VOLGENDE ACTIVITEIT

Noteer onze volgende activiteit alvast in je agenda,
onze aktiviteiten gaan door in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Voor meer informatie zie onze pagina activiteiten

AL ONZE AKTIVITEITEN ZIJN UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUMHet luisterspel

UITGESTELD!Waar komen
onze familienamen vandaan

UITGESTELD!Tentoonstelling

CULTUREEL WEEKEND AFGELASTDe bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en
de staatshoofden
van België

UITGESTELD!

Geschiedenis

Volgende werken zijn te raadplegen

 • Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen  -  1515-1542-1552
 • Geschiedenis van de kleine man
 • Belgie 1830 -1980
 • Zusters Kindsheid Jesu 1835 - 2010
 • Geschiedenis van de Congregatie der Zusters St-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw 1859 - 1959
 • 50 jaar geleden 1944 - 1945 / 1994 - 1995
 • Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden - Ninove
 • De 25 dagen van Vlaanderen Deel 1
 • De 25 dagen van Vlaanderen Deel 2
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités  Deel 1
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités  Deel 2
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités Deel 3
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités Deel 4
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités Deel 5
 • Histoire environs de Bruxelles descriptions historiques des localités Deel 6
 • Meerbeke vereeuwigd 1900 - 2000
 • Vijftig Jaar P Zondag een verhaal over de Chiro van,vroeger naar nu 
 • Beelden van een eeuw 1880 - 1980
 • Beelden van een eeuw 1880 - 1980
 • Belgique - België - Belgium - Belgien
 • Vlaamse Volkscultuur het traditionele volksleven deel 1 
 • Geschiedenis van Belgie 
 • De Middeleeuwen
 • België onder het Frans bewind
 • Kapellen in Vlaanderen
 • De keuken van meesters en meiden - Klassenverschillen aan tafel 1900 - 1960
 • Geschiedenis van de landbouw - Deel 1
 • Geschiedenis van de landbouw - Deel 2
 • De Lagere school in België van de middeleeuwen tot nu - Bloemlezing
 • Redt en helpt u zelven en elkander of hoe de daensistiszche beweging de sociale problemen bestreed
 • Van Schoolmeester tot onderwijzer
 • Briefwisseling Priester A. Daens
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - De Oudste beschavingen Deel 1
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - Rome en de beschavingen buiten Europa Deel 2
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - De Middeleeuwen Deel 3
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - De Nieuwe Geschiedenis Deel 4
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - De Franse revolutie en de negentiende eeuw Deel 5
 • Winklerprins Grote Wereldgeschiedenis - De twintigste eeuw Deel 6
 • Kroniek van België
 • Kroniek van de mensheid
 • Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw Deel 1
 • Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw Deel 2
 • Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw Deel 5
 • Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw Deel 10
 • Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
 • Volkskunde 1990/391ste jaargang
 • Volkskunde 1989
 • Volkskunde jaargang 1988
 • Sociale Geschiedenis van Belgie 1944 - 1985
 • 100 Chateaux de Belgique connus et meconnus 
 • Doorheen de Nationale Geschiedenis
 • Voorouderstafel van het Belgisch Kioningshuis Deel 1
 • Voorouderstafel van het Belgisch Kioningshuis Deel 2
 • Voorouderstafel van het Belgisch Kioningshuis Deel 3
 • Voorouderstafel van het Belgisch Kioningshuis Deel 4
 • Bronnen voor de studie van het hedendaagse Belgie 19de-20ste eeuw 
 • Geschiedenis van de Middeleeuwen 
 • Elseviers Wereldgeschiedenis geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen Deel 1
 • De Abdij Ter Doest historische Schets
 • Ontdekkingstocht in de verzameling kunststukken van het kasteel van Gaasbeek 
 • Karel van de Woestijne en het Lam Gods van de gebroeders van Eyck 
 • Karel van de Woestijne en het Lam Gods van de gebroeders van Eyck 
 • Het oudste goederenregister va,n de Sint-Baafsabdij te Gent 
 • Volksheiligen in het Pajottenland 
 • Sint-Martens-Bodegem van Franken tot Bourgondiers
 • Monniken en Monialen in de Nederlanden 
 • Benedictus en zijn Monniken in de Nederlanden 480 - 1980
 • 40 jaar Vrede 
 • Het aanzien van vijf jaar
 • Het Pand van de geschoeide karmelieten te gent en de reanimatie van de wijk "Het Patershol" te Gent
 • Adieu frank
 • Verborgenheden des volks Deel 1
 • Verborgenheden des volks Deel 2
 • Verborgenheden des volks Deel 3
 • Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belglsche Gemeenten Deel 1
 • Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten Deel 2
 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging Deel 1
 • Encyclopedie van de Vlaamse Beweging Deel 2 
 • Twee Koningen - Vijf jaar na Boudewijn
 • De Pijn Daensist te zijn
 • Geschiedenis van België - Atlas leerboek
 • Leopold I e, zijn Tijd Nationale Tentoonstelling OS/0025
 • De Kerk in het Midden een Halve eeuw Parochieblad 
 • Gentse Torens achter Rook van Schoorstenen Gent in de periode 1860-1895 
 • De Nieuwe Tijden 1453 - 1789
 • Hun Laatste Getuigen De Lijdensweg van de Broeders van Sint-Gabriel in Kongo 
 • Gent Duizend jaar Kunst en Cultuur 
 • Raadselachtig Belgie 
 • Beschavingsgeschiedenis van België
 • Adel in Vlaanderen
 • Beknopt latijns Nederlands woordenboek 
 • Folkoristische Tijdspiegel voor Belgie 
 • Radioscoop op de geboorte van een staat 
 • Brusselse Kant en kunst deel 1 
 • Brusselse Kant en kunst deel 2 
 • Elseviers Encyclopedie van de kunst 
 • Eenheid en scheiding geschiedenis der Nederlanden 1477-1813 
 • Camille Huysmans
 • Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden 
 • Kalendarium geschiedenis van de lage landen in jaartallen 
 • De Graven van Vlaanderen en de Kruisvaarten 
 • Zingende Jeugd! Zingend volk! Voor Elck wat wils - Muziek
 • Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585 
 • Proces van Egmont tweede deel akte van beschuldiging met bewijzen 
 • Bewoonbaarheid instandhouding en Bewoning der Huizen verslag van de Hogeren Gezondheidstraad 
 • Teksten en Documenten het parlement de Grote Raad van Mechelen 1473-1796
 • Teksten en Documenten Verzameling Enkele Abdijen en Begijnhoven van België
 • In acht te nemen beginselen bij het bouwen van gezinsschuilplaatsen 
 • Robrecht van Kassel en Vlaanderen
 • Teksten en Documenten Geschiedenis van de Turnhoutse speelkaarten 1826-1976 
 • Teksten en documenten de Constitutionele Vorst in Belgie
 • Beeldende kunsten van Oudheid tot 1800
 • Vlaams-Brabant ingelijfd bij Brussel
 • Het Pajottenland door schrijvers heen 
 • Magie. Hekserij en volksgeloof
 • Het Verdrongen Verleden De Collaboratie, haar rechters en geschiedschrijvers
 • Volksverhalen uit Vlaams-Brabant
 • Mens en Tijd - De Rijkswacht tijdens de bezetting
 • Sociale Geschiedenis van het Vlaams Volk 
 • Kaarten van de Abdij van Ninove (1616 - 1781)
template by JStemplates.com
UA-57645190-1