Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:


Voorzitter

John Asselman
 

Jan Asselman
Penningmeester, 
webmaster

Erik De Backer
Ondervoorzitter

Karin Delil
Secretariaat

Vera Timmermans
Bestuurslid

Clement Gordts
Bestuurslid
Public relations

Lieve De Lombaert
Bestuurslid

Beheerder
fotoarchief

Beheerder
BIB archief

 


De Heemkundige Kring van Liedekerke, opgericht in 2003, stelt zich tot taak het heden en verleden van de gemeente en haar inwoners op te sporen, vast te leggen en te bewaren.


Daarom verzamelen wij films, video's, foto's, bidprentjes, overlijdensberichten, oude geschriften, enz.
Jullie kunnen deze documenten afleveren in ons lokaal. Indien jullie het originele document zelf wensen te bewaren, wordt dit door ons ingescand en krijgen jullie het originele ongeschonden terug.
Indien het gaat om foto's van personen, graag de namen bijvermelden aub. Bij foto's van gebouwen e.d. kunnen jullie een korte beschrijving of verhaal bijvermelden.


De samengebrachte gegevens worden ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerden door middel van heemkundige en genealogische publicaties en tentoonstellingen. Tevens kunnen er opzoekingen verricht worden in het archief van ons lokaal, waar u met raad en daad bijgestaan wordt.

 

 

Lovende woorden
van onze gewezen Schepen van Cultuur

Maurits Van Liedekerke

 

HET WARE VADERLAND
    Weemoed en Wetenschap


Met terechte fierheid verwelkomt het Heemkundige Genootschap van Liedekerke de 2000ste bezoeker (ondertussen reeds 4000) van zijn Facebookpagina. Proficiat! De vereniging beschikt inderdaad over een  gebruiksvriendelijke en leerrijke site. Om de zoveel dagen zet de webstekmaster nieuw fotomateriaal en info op het scherm. Tweeduizend bezoekers: dat wijst op een succesverhaal.


Het moet zijn dat heemkunde opnieuw in de lift zit. Opnieuw, want na enkele glorierijke decennia was het wat bergaf gegaan met de studie van de plaatselijke geschiedenis. Daarvan is Liedekerke een goed voorbeeld. In de zestiger en zeventiger jaren bloeide er de kring Liedekerke Vroeger en Nu. Een van de hoogtepunten was de uitgave van het boek ‘Liedekerke, van vroeger tot nu’ geschreven door Maurits Bronselaer. Zijn plotse dood op 18 oktober 1969 zorgde ervoor dat deze wijze en geliefde‘meester’ de uitgave van zijn eigen boek niet meer mocht beleven.

Daarna kwamen nog uitgaven van de hand van Etienne De Reuse, ook reeds zaliger. Zo publiceerde hij in 1978 een studie over de aanwezigheid van het raadselachtige cijfer XIIII dat op drie plaatsen in het centrum van Liedekerke voorkomt. Later was er nog de heruitgave van het ‘Leenbouck vanden Casteele dat men heet de Borch te Lyedekercke’. Bij dit overzicht van grafelijke eigendommen in zeven omliggende gemeenten uit 1466 schreef Etienne een leerrijk commentaar en hertaalde Frans Guldemont de teksten in huidig Nederlands.Het boek bekroonde het 25-jarig bestaan van de heemkring in 1985. Dit zijn maar twee voorbeelden van uitgaven die Etienne publiceerde.

In 2003 werd de kring heropgericht. Hij beschikt over een ambitieus bestuur, een eigen lokaal en een groeiend aantal ‘FB-volgers’. De kring bouwt ook een raadpleegbaar archief uit mede dankzij velerlei schenkingen. De oude foto’s, die op de site worden getoond, lokken tal van commentaren uit. Nazaten herkennen familie, buren en vrienden en genieten van de ‘ouderwetse’ kledij, van verdwenen huizen, van het eenvoudige maar gezellige dorpsleven. Kortom: mensen-van-nu ontdekken de-tijd-van-toen. Vandaar de titel van dit eerste stukje Weemoed en Wetenschap.

Beste lezer, tot een volgende keer in… Het Ware Vaderland!

maurits.vanliedekerke@telenet.beHET WARE VADERLAND

O.L.V.-ter-Muilen

De bedrijvige heemkundige kring van Liedekerke bracht zopas een studie van archeoloog Paul Daem uit. Archeologie van de voormalige priorij van O.L.V.- ter-Muylen te Liedekerke heet het werk. Daem (Liedekerke 1945) maakte van zijn pensioen gebruik om in Leuven archeologie te gaan studeren. In 2011 publiceerde hij Castrale mottes langsheen de Dender. Daarin had hij het o.m. over de Alvinnenberg in Teralfene waar de Bellebeek in de Dender uitmondt naast andere verhevenheden zoals Borgstad, de verdwenen site tegenover het oude dorpscentrum van Pamel. 

Zonder met zekerheid te stellen, schrijft Daem, zou de priorij op de Liedekerkse wijk Ter Muilen ontstaan zijn uit een boskapel (± 1252-1260) toegeschreven aan O.-L.-V.-ter-Muylen. In Liedekerke vereerd als de Maagd op een muilezel, het kind Jezus op de  schoot. In menige Liedekerkse woonkamer staat het beeldje te pronk. 

De dienst in de kapel werd verzekerd door Gentse karmelieten. Vanaf 1410 werd de kapelanij tot klooster verheven en vanaf 1445 benoemd als Klooster van Onse Lieve Vrouwe bij Mulum, in het Bosch van Liedekerkcke. Maar ook Muilem ging als zovele kloosters door donkere tijden: plunderingen (eind 15de eeuw), beeldenstorm (1566), geuzenbrand (1582), enz. De definitieve doodsteek kwam er op 29 oktober 1796 wanneer het complex door Franse bezetters vernield werd en omwonenden de ruïne als steengroeve gingen gebruiken. Het waren eveneens de jaren van de Boerenkrijg die ook in onze regio slachtoffers eiste. 

Of het toponiem Muilem (Ter Muilen) afstamt van muilezel is zeer de vraag. Volgens plaatsnaamkundige Jan Lindemans zou het met watermolen (mulum) te maken hebben. Maurits Bronselaer (auteur van Liedekerke van vroeger tot nu) houdt het bij de legende die wil dat Maria een muilezelin (muylin) bereed.

Waarom een kapel aan haar gewijd is, heeft te maken met de drie adellijke broers van Gavere (en van Liedekerke) die deelnamen aan de zevende kruistocht. In ruil voor hun behouden terugkeer beloofden ze op hun domeinen een klooster te stichten. Dat het om Maria op een ezel gaat, was het gevolg van een visioen dat de mannen hadden en waarin ze de 'Moeder Godts in de locht gheseten op eene witte muylinne' boven de berg Carmel (Palestina) herkenden.

Veel zaaks heeft archeoloog Paul Daem niet teruggevonden op de site van de eertijdse priorij van Ter Muilen. Het belangrijkste relict blijft 'de Stomp', zoals Liedekerkenaren het bakstenenrestant benoemen: een hoekmuurfragment 8 m. hoog en 50 tot 80 cm. dik. De brandsporen zijn nog zichtbaar.

Het boeiendste deel van de studie is de verzameling historische afbeeldingen en plattegronden die Daem samenbracht. Een tekening uit de 15de eeuw, een kopergravure (ca. 1600), een Sanderus (1644) en meerdere prenten uit de 17de, 18de en 19de eeuw, o.m van Fricx (1712), Ferraris (1777) en Popp (1850).  

Mooi is ook dat Daem verwijst naar het dagboek van de Engelse captain Mercer die in het vooruitzicht van Waterloo (1815) vanuit Strijtem, waar hij logeerde, de streek verkende. Twintig jaar na de verwoesting van het klooster zag Mercer de zwartgeblakerde ruïne en de overwoekerde kloostertuin.  

Tot zijn belangrijkste vaststellingen rekent Daem de visvijvers die rond het gebouw lagen en waarvan vandaag de restanten nog zichtbaar zijn. De vijvers werden gevoed door de Hollebeek die door het omliggende drassige gebied loopt en in verbinding stond met de Bellebeek of Molenbeek wat verderop en die de Bellemolen van water voorzag. 

Dat met zijn studie niet alles over de priorij van Muilem is gezegd weet Daem maar al te best, vandaar zijn slotbedenking: “Laten we niet vergeten dat deze priorij de bakermat was van het eens bloeiende karmelietenklooster van Aalst en dat de religieuze invloed als bedevaartsoord regionaal van belang is geweest. Daarom raden we aan om behoedzaam met deze site om te gaan en ingrijpende werken onder archeologisch toezicht te laten plaatsvinden zoals trouwens voorgeschreven door de betrokken regelgeving.”

Liefhebbers van plaatselijke geschiedenis zullen met de nieuwe studie misschien wat op hun historische honger blijven. We denken aan de onbehandelde episode van de terechtstellingen (Boerenkrijg), aan de jaarlijkse ommegang (25 maart O.-L.-Vrouw-Boodschap), de relatie met de Heren van Liedekerke, het nabijgelegen Liedekerke-bos, enz.

Toch moet Daem bedankt worden voor zijn boeiende studie en de Liedekerkse heemkring om de uitgave ervan.  Hopelijk in het vooruitzicht van een heelomvattend werk…

 

maurits.vanliedekerke@telenet.be

 
template by JStemplates.com
UA-57645190-1