Search

VOLGENDE ACTIVITEIT

Noteer onze volgende activiteit alvast in je agenda,
onze aktiviteiten gaan door in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke

Voor meer informatie zie onze pagina activiteiten

AL ONZE AKTIVITEITEN ZIJN UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUMHet luisterspel

UITGESTELD!Waar komen
onze familienamen vandaan

UITGESTELD!Tentoonstelling

CULTUREEL WEEKEND AFGELASTDe bastaardkinderen van de graven van Vlaanderen en
de staatshoofden
van België

UITGESTELD!

Algemeenheden

Algemeenheden

Volgende werken zijn te raadplegen

 • Van Emacipatie gesproken
 • Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Deel 1 : 1830 - 1966
 • Wij zijn goed aangekomen - Vakantiekolonies aan de Belgische kust
 • De beste foto's uit de 20e eeuw
 • Paleographie chartes et des manuscrits
 • Latijn bij genealogisch onderzoek
 • Instappen a.u.b. Honderd jaar Buurtspoorwegen in België
 • Pletinckxstraat
 • Conservering van archieven, inleiding tot de problematiek
 • Archiefkunde - Het profiel van het Vlaamse gemeentearchief en zijn archivaris
 • Het gemeentearchief in het arrondissement Leuven, inspectierapport
 • Het gemeentearchief in het arrondissement Leuven, inspectierapport
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 1
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 2
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 3
 • Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het Archief van de Kerfabriek
 • Archiefterminologie. Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief
 • Archief gevormd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
 • Bakhuis en broodvakken in Vlaanderen
 • Jaarboek Bacob 1997
 • Jaarboek Bacob 1998
 • Jaarboek Bacob 1999
 • De Brabantse folklore
 • De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse Periode 1434 - 1830
 • De droom van een betere wereld  -  125 jaar socialistische partij
 • De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams Brabant
 • Vlot met Excel
 • Vlot met Power Point
 • Op zoek naar gestalten
 • De Vlaamse gemeentenamen
 • De Vlaamse Gemeentenamen
 • Cours de construction
 • Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Deel 2 : 1966 - 1980
 • Woordenlijst Latijn-Nederlands
 • Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamse kunst - Antwerpen 1930 - Paleis Belgisch Congo
 • Gids voor een werkbezoek aan wetenschappelijke bibliotheken musea en archieven
 • Etymologisch woordenboek
 • Bier Kuipen Klompen Garelen vroeger en nu
 • Naar den Buiten - Muziek
 • De oude landmaten in Vlaanderen
 • Oude cijnzen, munten en maten
 • Gemeentepenningen
 • In Brussel gesmaakt
 • Hoera, een Jubeleum Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed
 • Philips De Dijn - Een leven in kaarten
 • Oud landbouwgereedschap
 • Oud landbouwgereedschap Deel 1 en 2
template by JStemplates.com
UA-57645190-1