Algemeenheden

Algemeenheden

Volgende werken zijn te raadplegen

 • Van Emacipatie gesproken
 • Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Deel 1 : 1830 - 1966
 • Wij zijn goed aangekomen - Vakantiekolonies aan de Belgische kust
 • De beste foto's uit de 20e eeuw
 • Paleographie chartes et des manuscrits
 • Latijn bij genealogisch onderzoek
 • Instappen a.u.b. Honderd jaar Buurtspoorwegen in België
 • Pletinckxstraat
 • Conservering van archieven, inleiding tot de problematiek
 • Archiefkunde - Het profiel van het Vlaamse gemeentearchief en zijn archivaris
 • Het gemeentearchief in het arrondissement Leuven, inspectierapport
 • Het gemeentearchief in het arrondissement Leuven, inspectierapport
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 1
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 2
 • Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven - Deel 3
 • Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het Archief van de Kerfabriek
 • Archiefterminologie. Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief
 • Archief gevormd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
 • Bakhuis en broodvakken in Vlaanderen
 • Jaarboek Bacob 1997
 • Jaarboek Bacob 1998
 • Jaarboek Bacob 1999
 • De Brabantse folklore
 • De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse Periode 1434 - 1830
 • De droom van een betere wereld  -  125 jaar socialistische partij
 • De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams Brabant
 • Vlot met Excel
 • Vlot met Power Point
 • Op zoek naar gestalten
 • De Vlaamse gemeentenamen
 • De Vlaamse Gemeentenamen
 • Cours de construction
 • Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Deel 2 : 1966 - 1980
 • Woordenlijst Latijn-Nederlands
 • Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamse kunst - Antwerpen 1930 - Paleis Belgisch Congo
 • Gids voor een werkbezoek aan wetenschappelijke bibliotheken musea en archieven
 • Etymologisch woordenboek
 • Bier Kuipen Klompen Garelen vroeger en nu
 • Naar den Buiten - Muziek
 • De oude landmaten in Vlaanderen
 • Oude cijnzen, munten en maten
 • Gemeentepenningen
 • In Brussel gesmaakt
 • Hoera, een Jubeleum Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed
 • Philips De Dijn - Een leven in kaarten
 • Oud landbouwgereedschap
 • Oud landbouwgereedschap Deel 1 en 2
template by JStemplates.com
UA-57645190-1